00:06

Malá Natálka ďakuje za pomoc.

Zbierka pre Natálku z 11. mája 2019
msmajka likes this.
Coburg
Milí priatelia, ak už nekupujete moju knihu, poskytnute aspoň pomoc Natálke. Potrebuje ešte 1200 eur na rehabilitáciu, aby mohla chodiť. Vďaka každému za každé euro!
msmajka likes this.
Peter(skala) likes this.
Coburg
Vaše dobrovoľné príspevky môžete posielať na nižšie uvedený účet:
Číslo účtu: Jana Piskorová, SK06 0200 0000 0035 8513 2255.
Naše Združenie Magnificat Slovakia o.z. má túto činnosť ošetrenú vo svojich Stanovách v bode 1. Cieľ činnosti, d), pomoc telesne a duševne postihnutým.
msmajka likes this.
Coburg
10. júna 2019 nastupuje Natálka na rehabilitáciu. Ešte chýbajú nejaké peniažky. kto môžete, prispejte, žiadne "nadácie" ani Charity im ničím neprispeli. Ďakujem! Anton Selecký
Coburg
msmajka likes this.
msmajka likes this.