Language
ikatolici.cz
1 2
snakee

Modlitba ke svatému Josefu | Integrální katolíci

Vhodná zvláště po svatém růženci.
http://www.ikatolici.cz/modlitba-ke-svatemu-josefu/
Zedad
Modlitba ke svatému Josefu

Vhodná zvláště po svatém růženci.

K tobě, svatý Josefe, ve své tísni se utíkáme,
a jako jsme vzývali o pomoc tvou nejsvětější snoubenku,
tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu.

Pro lásku, jež tě s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou pojila,
a pro otcovskou lásku, s jakou jsi Ježíška objímal,
pokorně prosíme,
shlédni milostivě na dědictví, které Ježíš Kristus získal …
More