Language
stokrotka7777

EUCHARYSTIA cz.3 - o. Augustyn Pelanowski - Rekolekcje Wielkopostne 2012

=> O Eucharystii. Medytacje i modlitwy - Eucharystia jest źródłem życia Kościoła i jego wiernych, którzy wciąż mają z tego sakramentalnego źródła czerpać. Eucharystia jest szczytem Kościoła, który … More
czciciel
Najpiękniejszym darem od Ojca Świętego Jana Pawła II-go dla Kamedułów na Bielanach jest Ołtarz Posoborowy z czerwonego marmuru Carrary
W bliskości Tego Sacrum odczuwa się bliskość samego Boga i święty pocałunek
Świętego Jana Pawła II-go i mnie niegodnego
stokrotka7777 mentioned this post in część 1 => "EUCHARYSTIA" cz.1 "uzdrowienie naszego oblicza"- o. Augustyn Pelanowski część 3 => ….