Święty Janie Pawle II Wielki módl się za nami!
christianitas.org

Duchowy raport | Christianitas. Religia, kultura, społeczeństwo.

Pismo na rzecz ortodoksji (christianitas.org)
fragment z artykulu,,....Benedykt XVI nie przyznał uwolnionym od kar biskupom żadnej jurysdykcji, tymczasem św. Jan Paweł II wyświęconego właśnie przez nich (!) bp. Licinio Rangela nie tylko uwolnił od sankcji kanonicznych, ale więcej – powierzył mu władzę biskupią nad specjalnie utworzoną tradycjonalistyczną administraturą apostolską na południu Brazylii......"
Polecam artykul dla tradycjonalistow -lefebvreystow i Instytutu Dobrego Pasterza (wiemy, ze to jedno i to samo, no ale....)