08:56

Františkovy kanonizace jsou neplatné

II. vatikánský koncil byl heretický. Jeho osnovatel, Jan XXIII. – Angelo Roncalli – není světec, ale modernista a heretik. Proto také byl v roce 1911 zařazen na index. Rovněž Pavel VI. – Giovanni …More
II. vatikánský koncil byl heretický. Jeho osnovatel, Jan XXIII. – Angelo Roncalli – není světec, ale modernista a heretik. Proto také byl v roce 1911 zařazen na index.
Rovněž Pavel VI. – Giovanni Montini – není svatý, ale stáhl na sebe anathemu především za to, že podepsal dokumenty koncilu obsahující hereze.
Jestliže papež Honorius I. byl za herezi monotheletismu posmrtně vyloučen z církve jako heretik, daleko víc to platí o Janu XXIII. a Pavlu VI.
Kanonizace těchto dvou modernistických papežů je do nebe volající výsměch a rouhání, které má na svědomí panheretik František.
Hereze modernismu, které odsoudil sv. Pius X., v následujících desetiletích ožily. II. vatikánský koncil, osnovaný Janem XXIII., mlčel k šířícím se herezím a tím je de facto schválil! Po koncilu tyto hereze otrávily celou církev. Navíc, koncil vyhlásil herezi synkretismu s pohanstvím v dekretu Nostra aetate a Lumen Gentium 16. Tím byla zlikvidována pravdivá misie. Nahradil ji tzv. internáboženský dialog. František …More
apredsasatoci likes this.