05:15

TAIZÉ - "Veni Creator Spiritus"

The Website of the Taizé Community: www.taize.fr/fr -- The youth from all over the world gathers together there to pray during short stays -- Source : www.youtube.com/watchMore
The Website of the Taizé Community:
www.taize.fr/fr
-- The youth from all over the world gathers together there to pray during short stays --
Source : www.youtube.com/watch
Juanttxo
👌
alino
Ach voda, predsa je tu aspoň malá oáza
v tej mútnej bažine blábolov nejakého bruchomluvce monka.
To má tu najlahšie zarobené peniaze, tak prečo sa divíte, že neodíde.
🤨
voda44
Glorii sk. už "obsadili" liberálové a okultisti zde na české sekci
stále ještě bojuje rehek.
Ostatní to vzdali. Pravdou je , že Monk si myslí, že je "pupek" světa. Skutečnost je taková, že nikdo z těch co přijdou na glorii
prohlédnout si videa nesledují komentáře, které zde od rána do noci probíhají mezi Monkem a rehkem případně samomluvou Jovana a občas Viléma.
Kdyby Monk věděl jak ztrapňuje …More
Glorii sk. už "obsadili" liberálové a okultisti zde na české sekci
stále ještě bojuje rehek.
Ostatní to vzdali. Pravdou je , že Monk si myslí, že je "pupek" světa. Skutečnost je taková, že nikdo z těch co přijdou na glorii
prohlédnout si videa nesledují komentáře, které zde od rána do noci probíhají mezi Monkem a rehkem případně samomluvou Jovana a občas Viléma.
Kdyby Monk věděl jak ztrapňuje svoji rodinu a celý svůj rod už by sem
nepřispíval. Třeba mu to dojde.
pařez
Vilém — 19.4.2013 21:07:55:

Tesat do kamene...
Pokojnou noc :-)
aobubo
Kniha Moudrosti 1,

1 Milujte spravedlnost, vy soudcové země, smýšlejte o Hospodinu v dobrotě a hledejte ho upřímným srdcem.
2 Dává se nalézat těm, kdo ho nepokoušejí, ukazuje se těm, kdo mu nejsou nevěrní.
3 Zvrácené myšlenky totiž odvádějí od Boha, ale jeho moc zahanbuje nemoudré, když ji pokoušejí.
4 Moudrost nevejde do zlovolné duše, nebude přebývat v těle podrobeném hříchu.
5 Svatý duch kázn…
More
Kniha Moudrosti 1,

1 Milujte spravedlnost, vy soudcové země, smýšlejte o Hospodinu v dobrotě a hledejte ho upřímným srdcem.
2 Dává se nalézat těm, kdo ho nepokoušejí, ukazuje se těm, kdo mu nejsou nevěrní.
3 Zvrácené myšlenky totiž odvádějí od Boha, ale jeho moc zahanbuje nemoudré, když ji pokoušejí.
4 Moudrost nevejde do zlovolné duše, nebude přebývat v těle podrobeném hříchu.
5 Svatý duch kázně prchá před lstí, vzdaluje se od nerozumných myšlenek, v studu se odvrací od nepravosti.
6 Moudrost je duch lidumilný, ale nepromine trest rouhačovi za slova jeho rtů; Bůh je zajisté svědkem jeho ledví, dobře vidí do skrytu jeho srdce a slyší všechno, co člověk mluví.
7 Duch Hospodinův naplňuje zemi, on, jenž všemu dává řád, zná každou myšlenku.
8 Před ním se neskryje nikdo, kdo je na straně bezpráví, trestající spravedlnost ho nemine.
9 Spády svévolníka vyjdou najevo, o jeho piklech uslyší Hospodin a ztrestá jeho zvrácenost.
10 Vždyť ucho žárlivě milujícího slyší všechno, ani reptání šeptem mu neujde.
11 Chraňte se neprospěšného reptání, zdržte jazyk od pomluv, vždyť ani hovor vskrytu neprojde bez povšimnutí a prolhaná ústa zabíjejí duši.
12 Nepřivolávejte si smrt pobloudilostí svého života, nevystavujte se záhubě pro činy svých rukou.
13 Vždyť Bůh smrt neučinil, ani se netěší ze zahynutí živých;
14 stvořil totiž všechno, aby to bylo, čemu dal na světě vzniknout, určil k spáse, není v tom smrtící jed; podsvětí nebude kralovat nad zemí.
15 Vždyť spravedlnost je nesmrtelná.
16 Ale svévolníci přivolali smrt rukama i slovy, měli ji za přítelkyni, proto zchřadli; uzavřeli s ní smlouvu, a tak si zasluhují, aby byla jejich údělem.
alino
Tak niečo na tom bude Iva,
mne pri tom ostalo špatne 🤮
a to som dnes vôbec nepil X 😊 X
Iva Podzimková
Kterého ducha, prosím, vzývají?
To jsou animisti?
Jovana
😌