vi.news
44

Cha Rosica tại Cơ sở Sức khỏe Tâm thần

Cha Thomas Rosica, 60 tuổi, một nhà hoạt động đồng tính và cựu phát ngôn viên của Tòa Thánh, hiện đang cư trú tại Viện Southdown gần Toronto, Canada, một cơ sở điều trị tâm thần và nghiện ngập …