vi.news
44

TIN NÓNG Ki tô hữu Hà Lan nổi dậy: Các giám mục được yêu cầu khiển trách

Vào ngày 9 tháng 4, các Ki tô hữu Hà Lan nổi bật đã ban hành kiến nghị tới các giám mục của họ nhằm chống lại "chính sách phá hoại" của Giáo hoàng Francis, theo Radio Maria Nederland đưa tin. Trí …