lv.news
20

Kardināls Sāra: Baznīca ir kļuvusi par „tumsas perēkli”, jo bīskapi izvairās no patiesības un …

"Baznīca dzīvo "nodevīgānoslēpumā", "Jūda noslēpumā"," kūrijas kardināls Roberts Sāra raksta savā jaunajā grāmatā “Le soir approche et déjà le jour baisse”, „Baznīca mirst, jo gani baidās runāt caur…