Prevarant: nadbiskup sudjelovao na latinskoj misi, podsjećao na Katekizam Pija X.

Torinski nadbiskup Cesare Nosiglia (74) propovijedao je 7. srpnja na starolatinskoj misi u slavnoj Crkvi milosrđa u Torinu, kako prenosi MessaInLatino.it. Slike. Rimski obred se u ovoj crkvi slavi …