Kepiluan Yang Mendalam: Francis "Merendahkan Nilai" Christ

"Pope Francis perasan akan kenyataan sama-samar yang dikeluar olehnya, akan tetapi, saya mendapati ada maksud yang nyata dalam dokumen Abu Dhabi yang paling mengerikan," Father Thomas Weinandy…