Language
4 9 248

Biedni…

Bóg zawsze jest – w przeszłości, teraźniejszości, przyszłości. W czasie powołał do bytu z niczego istoty duchowe, obdarzone rozumem i wolną wolą. Jako takie, dobrowolnie miały sobie wyznaczyć przyszł…
Write a comment
fartuszniak
Ślepota masonów jest niepojęta, bo niektórzy z masonów maja tytuły naukowe, mają dostęp do takich informacji, które są niedostępne dla przeciętnego człowieka.
Masoni mają środki materialne, by wpływać na losy tego świata, mają widzę o tym świecie, ale zachowują się tak, jak by mieli żyć wiecznie na ziemi - ignorując przykazania Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Jak to możliwe, że osoby wykształcon… More
Write a comment
Tymoteusz
Żydzi masoni, bogaci masoni, a jednak to „biedni masoni”, bo ślepi masoni...
Write a comment
adan2
Czyniąc zadość życzeniu śp. o. Norsy proszę też i Was, Szanowni Czytelnicy, a modlitwę do Niepokalanej „o nawrócenie Żydów” tego „najnieszczęśliwszego z narodów”, jak zwykł być mawiać o. Norsa, bo zakopanego w rzeczach ziemskich i przemijających.
Write a comment
VRS
"dodając, że to księga święta, ważniejsza od Pisma św., tak że nawet sam Pan Bóg uczy się Talmudu i radzi się uczonych w Talmudzie rabinów."
---
Zwolennicy tej śmiałej tezy zyskali nowy zaskakujący argument odkąd pewien papież zaczął uczyć się Talmudu i ubogacać nim swych słuchaczy, a kolejny, który poprzednika uznał za świętego człowieka, radzi się nawet uczonego w Talmudzie rabina.
Write a comment