vi.news
51

Francis của "người nghèo" muốn tiền của người Đức

Các giám mục người Đức đã quyết định thúc đẩy loại "đạo đức mới" của họ hết sức có thể, để nó được thông qua, Edward Pentin nói với Raymond Arroyo của EWTN (ngày 19 tháng 9). Ông nhớ lại rằng Francis…