Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
vi.news
68

Người Đức tạo ra "Giáo hội" theo hình ảnh của chính họ - Burke

"Con đường Đồng bộ" của người Đức có liên quan "rất nhiều" tới Thượng hội đồng Amazon, Hồng y Burke nói với FirstThings.com (27 tháng 9). Ông giải thích rằng những người đề xuất tài liệu làm việc …