ĽUD MÔJ,BUDEŠ V STAVE SA UDRŽAŤ V TOM ČASE,KEĎ PRÍDE VEĽKÁ SKÚŠKA? ZADRŽÍM KATASTROFU V …

Laudetur Jesus Christus Carbonia Ohlasuj pravdu svetu a nesklam nikdy svojho pána Ježiša Krista. Udeje sa veľké očisťovanie! Slnko exploduje a pošle svoje ohnivé lúče na zem a všetko bude korisťou …
Stylita
Strážce
Zlí lidé, patřící satanu, si myslí, že svatá Bohorodička byla dána za Matku pouze jednomu z apoštolů. Tím ukazují, že o duchovních věcech nemají ponětí. Neznají Písmo svaté, ani tajemství Božího království. Všechno si vykládají tělesně. 🙄
2xs
Plno "argumentů"... hlavně že bratry a sestry nepravdivě osočuješ a haníš. Bůh ti buď milostiv!
Strážce
Svatá Bohorodička je Matkou křesťanů. Tělesní (zlí) lidé nechápou duchovní věci. Nerozumí tomu, že jsme v jednotě s apoštolem Janem. My křesťané jsme údy jednoho těla, naší hlavou je Kristus. Kristova svatá Matka je i naší Matkou a nebeský Otec je i naším Otcem. Milujeme svatou modlitbu Růžence neboť nás spojuje s Bohem. 🙏
ekans
toto može publikovat akurát takový fas ako je Selecký Ako a kto robí "farebné revolúcie"
2xs
---souhlasím, slintáš jako fas, dokonce ještě víc dementní komentáře... třeba stále dokola řádky osmi stejných emotikonů. Kdyby to dělalo polodebiIní dítě z děcáku, nedivil bych se, ale v tvém případě je to důkaz jediné věci - tvoje iq je maximálně 70.
ekans
zato tvé komentáře vypovídají o tvé velké inteligenci, ale v kalhotách máš kaliko, protože mě blokuješ, ale nevěš hlavu nejsi sám, takových podělaných je vás více
ekans
2xs
Jak toto odporné (protože lživé a zlé) proroctví souhlasí s Ježíšem, který jasně mnohokrát říká "Nebojte se!"?
Otázali se ho: „Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?“
Ježíš říká: „Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem to‘ a ‚nastal čas‘. Nechoďte za nimi."
A ještě Ježíš praví: „A tehdy uzří Syna člověka přichá…More
Jak toto odporné (protože lživé a zlé) proroctví souhlasí s Ježíšem, který jasně mnohokrát říká "Nebojte se!"?
Otázali se ho: „Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?“
Ježíš říká: „Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem to‘ a ‚nastal čas‘. Nechoďte za nimi."
A ještě Ježíš praví: „A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“

Takže Syn člověka, a ne dcera... a ještě falešná, ďábelské přestrojení děsící ovce.
A pokud se něco vydává za Ježíšovo zjevení, o Něm přece víme, že jeho zjevení bylo ukončeno Nanebevstoupením a jeho druhý příchod bude až na konci světa "s mocí a slávou", ne už s nějakými výčitkami, hrozbami ap.
UBest
Pravdu díš, 2xs.
UBest
Když jsem býval sklaní katolík nějakých 20 let, šrotil jsem růženec dnem i nocí. Nic se nikam nepohlo. Ale přece něco, Ježíš mi dal vědět, že tato mantra s Ním nemá nic společného. Když jsem mantru růženec hodil zpět do pekla, konečně jsem jako svobodná bytost došel k Ježíši, který mně vysvobodil z náboženství. Celé to povídání o katastrofách v režii královny nebes je jen satanovo smetí a …More
Když jsem býval sklaní katolík nějakých 20 let, šrotil jsem růženec dnem i nocí. Nic se nikam nepohlo. Ale přece něco, Ježíš mi dal vědět, že tato mantra s Ním nemá nic společného. Když jsem mantru růženec hodil zpět do pekla, konečně jsem jako svobodná bytost došel k Ježíši, který mně vysvobodil z náboženství. Celé to povídání o katastrofách v režii královny nebes je jen satanovo smetí a fatální věšení bulíků na nos lidem. Biblická Maria potřebuje Spasitele jako každý jiný.
ekans
svatí by ti opáčili jiným trumfem, asi jsi se ho modlil blbě a ten kdo ti sdělil mantru byl satan
UBest
Jojo, copák katolíci, to je hotový světlo nad Betlémem.))
ekans
🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 🤗 👍 👍 👍 👍 👍 👍
ekans
2xs
ekans = infantilní chudáček si hraje s obrázky.
ekans
a ty si hraješ s čím? pořád tady na někoho vytahuješ pindoura
UBest
Tak tytok fantasmagorické diagnózy připisujete Ježíši!.)) A hlavně tomu Světlonošovi, co si teď říká královna nebes:))))
Theodorá-Máriá
No královna nebes je ošemetné spojení to s tebou souhlasím.
Když se modlím růžence tak ve slavném neříkám
"který tě Panno na nebi korunoval" ,ale" který nám Tebe za Matku
z kříže dal"
🙏 to je biblické! +++!
Theodorá-Máriá
Ještě upřesním proč NE slovní spojení "královna nebes"
Je to o tom jak římští katoličci mají v nedobrém stavu
svoji mysl.
Je zde na gtv video z katolického kostela,
kde přinášejí hinduisté na nosítkách svou královnu nebes-
je ji manželka boha šivy - hinduistická svatá kundolína.
Zástup s nosítky zastaví před scholou, která začíná
zpívat : Salve Regiína /zdrávas královno/.....
/šeredná modla …More
Ještě upřesním proč NE slovní spojení "královna nebes"
Je to o tom jak římští katoličci mají v nedobrém stavu
svoji mysl.
Je zde na gtv video z katolického kostela,
kde přinášejí hinduisté na nosítkách svou královnu nebes-
je ji manželka boha šivy - hinduistická svatá kundolína.
Zástup s nosítky zastaví před scholou, která začíná
zpívat : Salve Regiína /zdrávas královno/.....
/šeredná modla prsatá se sloním nosem a vyvalenýma očima/

A níikdo nedbá "vyjděte z něho/Babylonu/ můj lide"
ekans
ekans
🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦 🤦
Strážce
Co všechno dokáže zplodit domýšlivá samolibost, to je neuvěřitelné! 🙄 🤦 @2xs, @UBest @Theodorá-Máriá
Theodorá-Máriá
Kdo se drží Písma Svatého a dle něho žije, nemine se cíle
Jistotně jde Cestou odvěkou.

Bohorodička Neposkvrněná Maria je jistě okrasou nebe.

Pán Ježíš nám ji však představil slovy:....Kdo plní vůli

Otce nebeského je má matka, bratr, sestra..."
A na to vy fanatičtí katoličci římští zapoměli.
Uctíváte královnu a tak vaše ženy, dcery i matky se
stali nezávislými feministkami
a nejSou vyjímky křes…More
Kdo se drží Písma Svatého a dle něho žije, nemine se cíle
Jistotně jde Cestou odvěkou.

Bohorodička Neposkvrněná Maria je jistě okrasou nebe.

Pán Ježíš nám ji však představil slovy:....Kdo plní vůli

Otce nebeského je má matka, bratr, sestra..."
A na to vy fanatičtí katoličci římští zapoměli.
Uctíváte královnu a tak vaše ženy, dcery i matky se
stali nezávislými feministkami
a nejSou vyjímky křesťanské
lesby.
Takže vám posměváčkům doporčuji, ne já ,ale Kristus Pán-
následujte Pannu Marii v jejíM FIAT.
a přijmiteji za Matku. Naplníte tak Slova Kristova z kříže.
Strážce
@2xs, Bohorodička nebyla dána za Matku všem. Pouze křesťanům. Jen křesťané uctívají Matku v Kristu Ježíši. Tebe se to netýká, podle toho, jak se tu projevuješ, jsi vyslancem pekla. Proto nenávidíš svatou modlitbu Růžence. 🙏 Amen. 😇
2xs
Jelikož jsem ti to vysvětlil slušně už několikrát a nejsi schopen vnímat lidská slova, napíšu to už tvým jazykem, jako pro primitivní hovado: debile, když je někdo dán Janovi, je dán Janovi, a ne Petrovi, Jakubovi ani Strážci... a určitě ne všem křesťanům v době, kdy tu ta Marie dávno není.
A ještě něco, debile: když není růženec modlitba (=rozmluva s Bohem), není určitě ani svatá modlitba. …More
Jelikož jsem ti to vysvětlil slušně už několikrát a nejsi schopen vnímat lidská slova, napíšu to už tvým jazykem, jako pro primitivní hovado: debile, když je někdo dán Janovi, je dán Janovi, a ne Petrovi, Jakubovi ani Strážci... a určitě ne všem křesťanům v době, kdy tu ta Marie dávno není.
A ještě něco, debile: když není růženec modlitba (=rozmluva s Bohem), není určitě ani svatá modlitba. navíc nic a nikdo není svatý, jen Bůh - to řekl Ježíš, ty ignorantský modláři.
Strážce
Nadávky ovládáš skvělé, jak tě v pekle naučili. Písmo svaté ovšem neznáš, jinak bys netvrdil hlouposti o tom, že nikdo není svatý. Neumíš česky, Pleteš si slova svatý a dobrý. Pán Ježíš řekl, že nikdo není dobrý, jen jeden: Bůh. O svatých lidech svědčí Písmo svaté. Sám Hospodin chce, abychom byli svatí, jako On. Lv 19,2
Ty s pekelným slovníkem svatý být nemůžeš.Tvé srdce je plné zloby a nenávisti…More
Nadávky ovládáš skvělé, jak tě v pekle naučili. Písmo svaté ovšem neznáš, jinak bys netvrdil hlouposti o tom, že nikdo není svatý. Neumíš česky, Pleteš si slova svatý a dobrý. Pán Ježíš řekl, že nikdo není dobrý, jen jeden: Bůh. O svatých lidech svědčí Písmo svaté. Sám Hospodin chce, abychom byli svatí, jako On. Lv 19,2
Ty s pekelným slovníkem svatý být nemůžeš.Tvé srdce je plné zloby a nenávisti. 🙄
2xs
Blbe, svatý je vlastně dobrý = nejvýš dobrý, dokonalý, vznešený, nejvýš moudrý, milosrdný a plný lásky -- to vše rovná se jen a jen Bůh, chápeš, blbe? nemůže to být svatý otec, svatý růženec, svatý hostýn, svatý don bosco, ani marie není svatá, protože je rovněž jen člověkem. je blahoslavená, ale nikoliv nejvýš dokonalá, není nejvýš vznešená atd. a tušíš proč, trosko? protože je nekonečně mnoho …More
Blbe, svatý je vlastně dobrý = nejvýš dobrý, dokonalý, vznešený, nejvýš moudrý, milosrdný a plný lásky -- to vše rovná se jen a jen Bůh, chápeš, blbe? nemůže to být svatý otec, svatý růženec, svatý hostýn, svatý don bosco, ani marie není svatá, protože je rovněž jen člověkem. je blahoslavená, ale nikoliv nejvýš dokonalá, není nejvýš vznešená atd. a tušíš proč, trosko? protože je nekonečně mnoho pater pod Bohem... není ani s nepřesností stovek řádů rovna Bohu, tedy nemůže mít stejné tituly.
Bůh (Ježíš) v Písmu jasně říká, že se máme snažit být svatí jako je nebeský Otec (tím právě myslí "dobří"), ale je to jeho obvyklý maximalistický cíl - vzhledem ke svým omezením a nicotným schopnostem ve srovnání s Bohem Jeho úrovně nikdy nedosáhneme, natož bezchybnosti. pokud ty myslíš že ano, jen to svědčí o tvé pýše. Jen milostí Boží a pro Ježíšovy zásluhy můžeme být spaseni, tzn. spojeni s Kristem, a spolu s ním v Bohu blažení.
Kdybys tedy nebyl tupec, chápal bys celek a nepřel by ses o slovíčko.
O tom, kdo je pekelník nechám rozhodnout Ježíše - mám ale tušení, že ten, kdo svého bratra zatracuje... propadnul ohnivému peklu.
2xs
Doplním ti ještě něco z katolické liturgie, kdo JEDINÝ je svatý:

Neboť Ty jediný jsi svatý. Ty jediný jsi Pán. Ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste, se Svatým Duchem, ve slávě Boha Otce. Amen.
[Sláva na výsostech Bohu]
Strážce
Jen znovu dokazuješ, že ničemu nerozumíš. V Kristu jsme my křesťané svatí všichni. Tobě chybí to hlavní. LÁSKA k Bohu i lidem. Proto nic nechápeš. 😇
2xs
:D líbí se mi, když hlupák, chovající se navíc nekřesťansky, poučuje a mudruje jako nadřazený soudce :D ...a to i kdybych napsal cokoliv, klidně koncentrát pravdy. Blb zůstane blbem... a na všecko napíše nějaké plytké obranné kecičky.

jasně - svatý růženec :D svatý stolec, holy shit... svatá majka, svaté všecko... jen úplně nesvaté a mimo, ale to je fuk. hlavně že ty máš rád všechny lidi jako …More
:D líbí se mi, když hlupák, chovající se navíc nekřesťansky, poučuje a mudruje jako nadřazený soudce :D ...a to i kdybych napsal cokoliv, klidně koncentrát pravdy. Blb zůstane blbem... a na všecko napíše nějaké plytké obranné kecičky.

jasně - svatý růženec :D svatý stolec, holy shit... svatá majka, svaté všecko... jen úplně nesvaté a mimo, ale to je fuk. hlavně že ty máš rád všechny lidi jako ten Kristus, ty zatracující, který jsi kvůli tomu propadl ohnivému peklu.