vi.news
30

"Không có sự đối lập giữa Giáo hoàng Francis và tôi" - Hồng y Sarah

"Tất cả những ai muốn đặt tôi vào thế đối lập với Giáo hoàng đều lãng phí thời gian và sức lực của họ," Hồng y Robert Sarah nói với Atlantico.fr (14 tháng 4), "Yêu sách của họ chỉ như làn gió và tấm …