Modlitwa o uległe z rąk Boga przyjmowanie dobrego i złego (1861r.)

Ty, Boże! rozmaicie, a często bardzo nierównie rozdzielasz tu na ziemi dary Twoje. Jednemu dajesz bogactwo, drugiego pozostawiasz w ubóstwie; temu udzielasz stałego zdrowia, a tego trzymasz w …
"Wesprzyj mnie także, o Panie! utwierdź w dobrem, abym przez własną winę nie ściągał na siebie nieszczęścia lub cierpień, abym przez, marnotrawstwo lub próżnowanie nie upadł w ubóstwo, przez zbytek lub rozpusty nie ściągnął na siebie choroby, słowem, przez jakikolwiek grzech nie zanurzał się w nędzy; bo jakiejże pociechy mógłżebym wtedy doznać, gdyby mi samo sumienie wyrzucało, żem jest sprawcą …More
"Wesprzyj mnie także, o Panie! utwierdź w dobrem, abym przez własną winę nie ściągał na siebie nieszczęścia lub cierpień, abym przez, marnotrawstwo lub próżnowanie nie upadł w ubóstwo, przez zbytek lub rozpusty nie ściągnął na siebie choroby, słowem, przez jakikolwiek grzech nie zanurzał się w nędzy; bo jakiejże pociechy mógłżebym wtedy doznać, gdyby mi samo sumienie wyrzucało, żem jest sprawcą mego nieszczęścia?"
ŚW.FILOMENA likes this.