"Svetac" u svom privatnom bazenu

Kad je Ivan Pavao II. (+2005.) uveo bazen u svoju ljetnu rezidenciju u Castel Gandolfu, kardinali su mu poslali upit o trošku. Tada je Ivan Pavao II. odgovorio: "Pa što? Ovo je jeftinije od još jedne…