tahamata
81242

Pius XI: ENCYKLIKA INGRAVESCENTIBUS MALIS /O różańcu świętym/

ENCYKLIKA INGRAVESCENTIBUS MALIS jego Świątobliwości Ojca Świętego, Piusa XI, do czcigodnych braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów pokój i jedność ze …
Młot na posoborowe aberracje likes this.
tahamata
Pośród różnych i bardzo pożytecznych nabożeństw do Matki Bożej zajmuje wedle ogólnego przeświadczenia wiernych pierwsze i naczelne miejsce Różaniec.
Radek33 likes this.
tahamata
"Łatwy to, bez wątpienia, Czcigodni Bracia, i do wszystkich dostosowany umysłów, nawet prostych i nieuczonych, sposób modlitwy rozpowszechniony cudownie przez św. Dominika nie bez zachęty ze strony Matki Bożej i bez pobudki niebiańskiej. Jakże bardzo mylą się ci, którzy odrzucają go jako rzekomo bezduszne i jednostajne powtarzanie zawsze tych samych słów, stosowne co najwyżej dla dzieci i kobiet!…More
"Łatwy to, bez wątpienia, Czcigodni Bracia, i do wszystkich dostosowany umysłów, nawet prostych i nieuczonych, sposób modlitwy rozpowszechniony cudownie przez św. Dominika nie bez zachęty ze strony Matki Bożej i bez pobudki niebiańskiej. Jakże bardzo mylą się ci, którzy odrzucają go jako rzekomo bezduszne i jednostajne powtarzanie zawsze tych samych słów, stosowne co najwyżej dla dzieci i kobiet! Wobec takiego zarzutu należy zaznaczyć, że chociaż pobożność, podobnie jak miłość, często te same powtarza słowa, nie wyraża jednak tych samych myśli, lecz dorzuca zawsze coś nowego, dobytego z głębi serca, gorejącego miłością. Nadto ten sposób modlitwy tchnie naprawdę prostotą ewangeliczną i pokorą ducha i tej prostoty i pokory wymaga; kto nimi wzgardzi, nie znajdzie drogi do nieba, jak poucza nas Zbawiciel Boży: "Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie poprawicie i nie staniecie się jako dziatki, nie wnijdziecie do królestwa niebieskiego" Pius XI
stanislawp likes this.
One more comment from tahamata
tahamata
Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej (7 X)
Na Jutrznię
P. Przybądź mi, miłościwa Panno, ku pomocy.
W. Tak w dniach życia mojego, jak w śmiertelnej nocy.
P. Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi.
W. Będzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.
Hymn
Boże, w mądrości Swojej
nigdy niepojęty*
Której to jednym zbiorem
jest Różaniec święty.
Ten pierwszy po misterium
bezkrwawej ofiary*
Ma …More
Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej (7 X)
Na Jutrznię
P. Przybądź mi, miłościwa Panno, ku pomocy.
W. Tak w dniach życia mojego, jak w śmiertelnej nocy.
P. Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi.
W. Będzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.
Hymn
Boże, w mądrości Swojej
nigdy niepojęty*
Której to jednym zbiorem
jest Różaniec święty.
Ten pierwszy po misterium
bezkrwawej ofiary*
Ma w sobie tajemnice
wszystkie naszej wiary.
Chwała Twoja w Różańcu
Boże, nieustanna*
Ze wszystkimi dobrami
jest niebieska manna.
Tutaj z wiekiem dziecinnym
i z drogim okupem*
Tu jesteś ze zdobytym
z rąk szatana łupem.
Tęczą Różaniec:różne
kolory od słońca*
Ciebie bierze, niech w ustach
mych nie będzie końca.
P. Wam dano jest wiedzieć tajemnice Królestwa Bożego.
W. A innym przez podobieństwo.
Módlmy się: Boże, którego Jednorodzony Syn przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swoje nam przyniósł pozwól, abyśmy tajemnice w Najświętszym Różańcu błogosławionej Maryi Pany rozważając naśladowali to, co zamyka w sobie, a co nam obiecują, dostąpili Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.
P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Pany.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
Na Laudes
P. Przybądź mi, miłościwa Panno, ku pomocy.
W. Tak w dniach życia mojego, jak w śmiertelnej nocy
P. Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi.
W. Będzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.
Hymn
Jak, Boże, dla Różańca
łaskawyś bez miary*
Tak w liczbie Różańcowej
wyznaczyłeś kary.
Świat potopem karany
nie obaczył słońca*
Aż póki sto pięćdziesiąt
dni nie doszło końca.
Oczywiste piętnastu
Tajemnic dowody*
Były łokci piętnaście
nad górami wody.
Korab cały zawierał
trzy mieszkania w sobie*
Co było ku trzech części
w Różańcu ozdobie.
Dusza moja w potopie
grzechów, Panno, tonie*
Pospiesz z różdżką różową
Gołąbko przy zgonie.
P. Według objawienia tajemnicy, od czasów wiecznych zamilczanej.
W. Która teraz objawiona jest.
Módlmy się: Boże, którego Jednorodzony Syn przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swoje nam przyniósł pozwól, abyśmy tajemnice w Najświętszym Różańcu Błogosławionej Maryi Pany rozważając naśladowali to, co zamyka w sobie, a co nam obiecują, dostąpili Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.
P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
Na Prymę
P. Przybądź mi, miłościwa Panno, ku pomocy.
W. Tak w dniach życia mojego, jak w śmiertelnej nocy.
P. Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi.
W. Będzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.
Hymn
Skropiła łzami za grzechy
Ezechiasza swe łoże*
Lat piętnaście do życia
przydałeś mu, Boże.
Dokument tego kompas
słoneczny wydaje*
W liczbie dziesiątej naród
cofnięty, gdy staje.
Jest z piętnastu tajemnic
Różaniec złożony*
W tym jesteś przez dziesiątki
Jezu pozdrowiony.
Dziewięć chórów Anielskich
zostawiłeś w niebie*
A dziesiątą naturę
ludzką masz u siebie.
Niechaj Cię Boga mego
w Twej Matce i Pannie*
Pozdrowieniem Anielskim
wielbią nieustannie.
P. Powiadajmy mądrość Bożą w Tajemnicy, która zakryta jest.
W. Którą Bóg przeznaczył, przed wieki ku chwale naszej.
Módlmy się: Boże, którego Jednorodzony Syn przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swoje nam przyniósł pozwól, abyśmy tajemnice w Najświętszym Różańcu błogosławionej Maryi Panny rozważając naśladowali to, co zamyka w sobie, a co nam obiecują, dostąpili Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.
P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
Na Tercję
P. Przybądź mi, miłościwa Panno, ku pomocy.
W. Tak w dniach życia mojego, jak w śmiertelnej nocy.
P. Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi.
W. Będzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.
Hymn
Wszyscy to w Ozeaszu
czytamy Proroku*
Że ten sobie zaślubił
z Boskiego wyroku.
Grzesznicę dla pociechy
największych grzeszników*
Kupić ją za piętnaście
Bóg kazał srebrników.
Tymże Boże, w Proroku
oznajmiłeś słowy*
Że w Różańcu grzesznikom
jest okup gotowy.
Tym się człowiek opłaca
z winy i karania*
w rozmyślaniu Wcielenia
Męki, Zmartwychwstania.
Masz, Boże, sługi wielkie
w mej grzesznej osobie*
W piętnastu Tajemnicach
zaślubiłeś sobie.
P. Bóg w niebie odkrywa Tajemnicę.
W. Modlitwa moja do ust moich nawróci się.
Módlmy się: Boże, którego Jednorodzony Syn przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swoje nam przyniósł pozwól, abyśmy tajemnice w Największym Różańcu błogosławionej Maryi Panny rozważając naśladowali to, co zamyka w sobie, a co nam obiecują, dostąpili Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.
P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
Na Sekstę
P. Przybądź mi, miłościwa Panno, ku pomocy.
W. Tak w dniach życia mojego, jak w śmiertelnej nocy.
P. Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi.
W. Będzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.
Hymn
Umykali od Saula
szatani okrutni*
Gdy Dawid sto pięćdziesiąt
psalmów grał na lutni.
Mądrość Boska Różaniec
wyrazić tu chciała*
Bo ta lutnia strun dziesięć
tylko w sobie miała.
Uchodzą od nas czarci
boją się Imienia*
Sto pięćdziesiąt w dziesiątkach
Panny pozdrowienia.
Do tej Róży przystępu
czartom bronią ciernie*
Nas wonnością niebieską
napełnia niezmiernie.
Niechaj, Panno, od Ciebie
nagrodzon radością*
Umieram napełniony
tej Róży wonnością.
P. Boże, pieśń nową zaśpiewam Tobie.
W. Na harfie o dziesięciu strunach grać Tobie będę.
Módlmy się: Boże, którego Jednorodzony Syn przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swoje nam przyniósł pozwól, abyśmy tajemnice w Najświętszym Różańcu błogosławionej Maryi Panny rozważając naśladowali to, co zamyka w sobie, a co nam obiecują, dostąpili Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.
P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
Na Nonę
P. Przybądź mi, miłościwa Panno, ku pomocy.
W. Tak w dniach życia mojego, jak w śmiertelnej nocy.
P. Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi.
W. Będzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.
Hymn
Niech miłość Twa, nas, Boże
do Różańca wzbudzi*
Wszak miłość przez Proroka
do każdego z ludzi.
Nie wiesz, które zło przyjdzie
za moim rozkazem*
Więc daj siedem i osiem
obie liczby razem.
Abyś od nas oddalił
Twe Boskie karanie*
Modlitwy Różańcowej
domagasz się, Panie.
Mamy już dla zmagania
z czartem mocną zbroję*
Co wielce kontentuje
Boskie Serce Twoje.
Więc mi w tej przytomności
błogosław łaskawie*
Dla zasług Matki Twojej
w każdej życia sprawie.
P. Daj część z siedmiu i ośmiu.
W. Bo nie wiesz, co za złe będzie na ziemi.
Módlmy się: Boże, którego Jednorodzony Syn przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swoje nam przyniósł pozwól, abyśmy tajemnice w Najświętszym Różańcu błogosławionej Maryi Panny rozważając naśladowali to, co zamyka w sobie, a co nam obiecują, dostąpili Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.
P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
Na Nieszpory
P. Przybądź mi, miłościwa Panno, ku pomocy.
W. Tak w dniach życia mojego, jak w śmiertelnej nocy.
P. Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi.
W. Będzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.
Hymn
Gdy nas widzisz, o Panno?w tkanych z róż odcieniach*
Mówisz do nas każdego
w Salomona pieniach:
Serce moje z afektu
wszelkiego topnieje*
Obsypcie Mnie różami
bo z miłości mdleję.
Wiem, Panno, co dla swego
pragniesz orzeźwienia*
Z ust naszych Anielskiego
żądasz pozdrowienia.
I dlatego w żywota
ludzkiego podróży*
Chcesz od nas Anielskiego
pozdrowienia róży.
Więc oschłe serce
skrapiaj Twą na świecie*
Weźmiesz róże z ust naszych
w stroistym bukiecie.
P. Chodźmy w wieńcach różanych, póki nie zwiędną.
W. Wywyższałem się jako palma w Kadesz, i jako szczepienie w Jerychu.
Módlmy się: Boże, którego Jednorodzony Syn przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swoje nam przyniósł pozwól, abyśmy tajemnice w Najświętszym Różańcu błogosławionej Maryi Panny rozważając naśladowali to, co zamyka w sobie, a co nam obiecują, dostąpili Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.
P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
Na Kompletę
P. Przybądź mi, miłościwa Panno, ku pomocy.
W. Tak w dniach życia mojego, jak w śmiertelnej nocy.
P. Chwała Ojcu niech z Córy, a z Matki Synowi.
W. Będzie z Oblubienicy Świętemu Duchowi.
Hymn
Jozue był zwycięzcą
przy słońca pomocy*
Króla Senacheryba
Anioł jednej nocy.
Pod miastem Samaryi
wojsko wielkie wznosi*
Kiedy król Ezechiasz
mocno Boga prosi.
Biła na Kościół Święty
Albingensów siła*
tyś ich, Panno, Różańcem
Twoim osłabiła.
Na prośbę Dominika
gdy w jasnym widoku*
Sto pięćdziesiąt kamieni
rzuciłaś z obłoku.
Pośpiesz i mnie na pomoc
w skonania godzinie*
Niechaj czart zwyciężony
Twym Różańcem zginie.
P. Ściągnij rękę Twoją do Nieba, ażeby był grad.
W. Pobił grad w całej ziemi egipskiej wszystko, co było na polu od ludzi, aż do bydląt.
Módlmy się: Boże, którego Jednorodzony Syn przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swoje nam przyniósł pozwól, abyśmy tajemnice w Najświętszym Różańcu błogosławionej Maryi Panny rozważając naśladowali to, co zamyka w sobie, a co nam obiecują, dostąpili Przez tegoż Jezusa Chrystusa, Syna Twego który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.
P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.
Ofiarowanie Godzinek
Był kościół Salomona
w łaskach Twych otwarty*
O Boże, ten piętnastu
kolumnami wsparty.
Gdy zawierał Różańca
tajemnicę w sobie*
W nim najmilsze modlitwy
były, Boże, Tobie.
Przyjmijże te godzinki
jako własne Twoje*
Nimi wsparty, z Twej łaski
upaść się nie boję.
(z:o.Stanisław Maria Kałdon OP, ”Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Różańcowej z Pompei o wyproszenie łask w sprawach bardzo trudnych”, Wydawnictwo M, Kraków 2010).
mkatana and one more user like this.
mkatana likes this.
Quas Primas likes this.
PIĘKNY WIERSZ O RÓŻAŃCU

W małej izdebce, tuż obok łóżka,
Z różańcem w ręku klęczy staruszka
Czemuż to babciu mówisz pacierze?
Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.
Wierzę, że te małe paciorki z dębiny
Moc mają ogromną, odpuszczają winy
Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy
Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy
Pierwsza dziesiątka jest za papieża
Niech nami kieruje, Bogu powierza.
Drug…More
PIĘKNY WIERSZ O RÓŻAŃCU

W małej izdebce, tuż obok łóżka,
Z różańcem w ręku klęczy staruszka
Czemuż to babciu mówisz pacierze?
Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.
Wierzę, że te małe paciorki z dębiny
Moc mają ogromną, odpuszczają winy
Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy
Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy
Pierwsza dziesiątka jest za papieża
Niech nami kieruje, Bogu powierza.
Druga w intencji całego Kościoła
Modlitwą silny wszystkiemu podoła.
Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie
A może w czyśćcu, lub większej potrzebie
Czwartą odmawiam w intencji syna...
Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna
Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu
Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu
Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości
Dał wolną wolę dla całej ludzkości.
Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny
Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny
I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga
Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.
Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,
Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,
Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu
Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.
Awantury, alkohol, płacz i siniaki
Czemu swym dzieciom los zgotował taki?
Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,
Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.
Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,
Bogu polecam swych wnucząt udręki,
Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,
Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.
"Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie
Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.
Na nic te posty i twoje modły,
Bo los już taki musi być podły."
Płacze staruszka, drżą wątłe ramiona.
Wie, że jest chora, niedługo skona.
Co będzie z synem, z jego rodziną?
Czy znajdą drogę prawdziwą, jedyną?
I zmarła nieboga. Wezwano syna
Ten twardo powiedział - nie moja to wina.
Lecz widząc w trumnie matki swej trupa,
Poczuł jak mu pęka na sercu skorupa.
Zobaczył różaniec swej zmarłej matki,
W miejscu czwartej dziesiątki zupełnie gładki.
Nie ma paciorków - patrzy i nie wierzy,
Palcami starte od milionów pacierzy.
Tylko piąta dziesiątka była jak nowa,
Przypomniał swe kpiące o niej słowa.
Na palcach zobaczył od łańcuszka rany,
Wybacz mi - krzyknął - Boże mój kochany!
Ożyło w końcu syna sumienie,
Przysięgam ci matko, że ja się zmienię.
Całował zimne swej matki dłonie,
Twarz łzami zoraną i siwe skronie.
Rzucił nałogi, oddał się Bogu,
Szczęście gościło w ich domu progu.
I codziennie wieczorem, całą rodziną,
Różaniec mówili za matki przyczyną.."
autor - Jacek Daniluk z Białej Podlaskiej
jadwiska and 2 more users like this.
jadwiska likes this.
polski likes this.
ona likes this.
tahamata
Można napisać krótką, jasną i węzłowatą encyklikę? Można...
tahamata
"Jeśli świat w swej pysze Różaniec ośmiesza i odrzuca, to nieprzejrzany wręcz zastęp świętych ze wszystkich wieków i każdego stanu nie tylko serdecznie go pokochał i pobożnie odmawiał, ale używał go też zawsze jako potężnego oręża w walce z szatanem, dla zachowania czystości życia, dla skuteczniejszego uzyskania cnót i w końcu do szerzenia pokoju wśród ludzi. Nie zbywało też na wielu wybitnych …More
"Jeśli świat w swej pysze Różaniec ośmiesza i odrzuca, to nieprzejrzany wręcz zastęp świętych ze wszystkich wieków i każdego stanu nie tylko serdecznie go pokochał i pobożnie odmawiał, ale używał go też zawsze jako potężnego oręża w walce z szatanem, dla zachowania czystości życia, dla skuteczniejszego uzyskania cnót i w końcu do szerzenia pokoju wśród ludzi. Nie zbywało też na wielu wybitnych bardzo uczonych, którzy mimo nawału wyczerpujących studiów i badań naukowych, nie opuszczali żadnego dnia, żeby nie uklęknąć przed obrazem Matki Bożej i nie odmówić pobożnie Różańca. Nawet królowie i książęta uważali to za święty obowiązek, mimo, że obarczeni byli kłopotami i trudami rządzenia. Dlatego nie tylko ręce prostaczków i ubogich piastują i ściskają tę koronkę mistyczną, ale przynosi ona zaszczyt ludziom wszelkiego stanu." Pius XI
2 more comments from tahamata
tahamata
"Pośród różnych i bardzo pożytecznych nabożeństw do Matki Bożej zajmuje wedle ogólnego przeświadczenia wiernych pierwsze i naczelne miejsce Różaniec. Ten sposób modlitwy, nazwany przez niektórych "Psałterzem Najśw. Maryi Panny", albo "Skrótem Ewangelii i streszczeniem życia chrześcijańskiego", tymi słowy jedynie określa i gorąco zaleca Poprzednik Nasz, śp. Leon XIII: "Wspaniały wieniec z Pozdrowi…More
"Pośród różnych i bardzo pożytecznych nabożeństw do Matki Bożej zajmuje wedle ogólnego przeświadczenia wiernych pierwsze i naczelne miejsce Różaniec. Ten sposób modlitwy, nazwany przez niektórych "Psałterzem Najśw. Maryi Panny", albo "Skrótem Ewangelii i streszczeniem życia chrześcijańskiego", tymi słowy jedynie określa i gorąco zaleca Poprzednik Nasz, śp. Leon XIII: "Wspaniały wieniec z Pozdrowienia Anielskiego uwity, Modlitwą Pańską przeplatany, z obowiązkiem rozmyślania złączony, najpiękniejszy sposób modlitwy... i do zdobycia żywota wiecznego szczególnie skuteczny". Wskazują na to kwiaty same, z których ów wieniec mistyczny uwity." Pius XI
tahamata
"Kiedy zaś niewierni mahometanie, dufni w swą flotę potężną i wojsko ogromne nieśli narodom Europy klęskę i niewolę, wzywano z woli Ojca świętego z całą usilnością opieki Matki niebiańskiej i pokonano w ten sposób wrogów i statki ich zatopiono. A jak w niebezpieczeństwie publicznym, tak i prywatnym udawali się wierni wszystkich czasów z gorącym błaganiem do Maryi, aby łaskawie przyszła im w …More
"Kiedy zaś niewierni mahometanie, dufni w swą flotę potężną i wojsko ogromne nieśli narodom Europy klęskę i niewolę, wzywano z woli Ojca świętego z całą usilnością opieki Matki niebiańskiej i pokonano w ten sposób wrogów i statki ich zatopiono. A jak w niebezpieczeństwie publicznym, tak i prywatnym udawali się wierni wszystkich czasów z gorącym błaganiem do Maryi, aby łaskawie przyszła im w pomoc i uprosiła im osłodę i lekarstwo w cierpieniach. I nikt nigdy na próżno nie uciekał się do przemożnego Jej wstawiennictwa, kto z pobożną i ufną modlitwą do niej się udawał." Pius XI