SVATÉ KNĚŽSTVÍ podle vidění ctihodné Anny Kateřiny Emmerichové

O MŠI SVATÉ. Jako stigmatisovaná prožívala Anna Kateřina Emmerichová umučení Kristovo. Toto umučení, které se končilo Kristovou smrtí, jest součástí Oběti Nového zákona, a tato Oběť jest základem …
zaba likes this.
Anton Čulen likes this.
Bratia a sestry likes this.