Language

ČLOVĚK VÍRY BUDE PRONÁSLEDOVÁN

Poselství Matky Spásy ze dne 8. listopadu 2018. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/…/noviembre.html Milované děti mého Neposkvrněného Srdce: Nabízím vám vodu ze …
Write a comment
Zedad
@henta My se máme modlit a nemusíme se bát, Pán je s námi. I když kolem nás zuří zlo, Pán je s námi.
Write a comment
Zedad
@henta Hříchy jsou stále stejné, a to od.počátku světa. Zákon dal Hospodin. No a jestli někdo od Zákona uhnul, Bůh je spravedlivý soudce.
Write a comment
henta
Člověk víry bude pronásledován?
Z toho lze soudit kdo bude pronásledovat.
Stejně jako ve středověku při reformaci -
slepí farizejové.
Už tehdy za VÍRU v Evangelium Ježíše Krista
se upalovalo, vraždilo, pronásledovalo.
"Spravedlivý bude živ z VÍRY". Gal 3,11
Write a comment
Peter(skala)
Moji milovaní, lidstvo má své kořeny v ekonomice, z toho důvodu je pro světový řád nutné, aby jejím zhroucením destabilizoval lidstvo. Neustálá nejistota ve světové ekonomice je částí plánů těch, kteří určují směřování zemí. Tato nejistota vedla k růstu národů, které se skrytě chystají otřást světem tím, že vás nečekaně obsadí.
Lid mého Syna bude očištěn, církev mého Syna prožije otřesy neočeká… More
Write a comment
Varovanie mentioned this post in ČLOVĚK VÍRY BUDE PRONÁSLEDOVÁN.