lv.news
24

KArdināls atzīst, ka Benedikts XVI atbalstīja viņa teoloģiskos ienaidniekus

Liberāļu kardināls Džanfranco Ravasi ir atklājis Corriere.it (16. jūnijs), ka Benedikts XVI viņu popularizēja, lai gan viņam bija zināms, ka viņiem [it kā] nav vienādi teoloģiski pārliecināti. Tomēr…