Klarowne rozróżnienie: pasterze i wilki.

„Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces”. „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz …