Boží slovo na den 3.1. A.D.2020

Na druhý den (Jan) viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: `Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve …
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Bratia a sestry likes this.
Joske
Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa!
Joske and one more user like this.
Joske likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/02vanoce/01_03.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! Víte, že (Bůh) je spravedlivý. Proto také buďte přesvědčeni, že každý, kdo žije spravedlivě, je z něho narozen. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se (nejen) smíme nazývat Božími dětmi, ale (že jimi) také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/02vanoce/01_03.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! Víte, že (Bůh) je spravedlivý. Proto také buďte přesvědčeni, že každý, kdo žije spravedlivě, je z něho narozen. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se (nejen) smíme nazývat Božími dětmi, ale (že jimi) také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je. Každý, kdo skládá tuto naději v něho, uchovává se čistý, jako on je čistý. Kdo páchá hříchy, přestupuje (Boží) zákon - hřích je totiž přestoupení (Božího) zákona. A víte, že on přišel, aby hříchy odstranil. On však je bez hříchu. Žádný, kdo v něm zůstává, nehřeší. Žádný, kdo hřeší, (nikdy) ho neviděl ani nepoznal
1Jan 2,29-3,6

Žalm:
Odp: Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice,
jeho svatého ramene.

Všechny končiny země uzřely
spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země,
radujte se, plesejte a hrejte!

Hrejte Hospodinu na citeru,
na citeru a s doprovodem zpěvu,
za hlaholu trub a rohů,
jásejte před králem Hospodinem!
Zl 98

Evangelium:
Jan 1,29-34

Církevní kalendář:
Nejsvětější jméno Ježíš
Jméno Ježíš, hebrejsky Ješua, znamená: "Bůh zachraňuje." V tomto jménu je zdůrazněno jeho poslání, v němž "spasí svůj lid od hříchů." (Mt 1,21) V něm se nám ukazuje nejvyšší svatost a milosrdenství.
catholica.cz
Joske likes this.