Language
29
Peter(skala)

Petícia: Nesúhlasíme s posilňovaním vplyvu ombudsmanky v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské…

Zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k návrhu zákona č. LP/2018/656 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného …