Przeniesienie Pana Jezusa do grobu

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto …
W obronie Tradycji Kościoła and one more user like this.
mk2017 likes this.