Thầy phù thủy "ban phước" những người tham gia Tiền thượng hội đồng Amazon với Mumbo-Jumbo

Isidoro Jajoy, một pháp sư từ bộ lạc Inga của Colombia, đã "chúc phúc" cho những người tham gia cuộc họp chuẩn bị của Thượng hội đồng Amazon ở Bogota vào ngày 14 tháng 8. Theo Catholic News Service, …