ľubica
131

Jeden z infiltrátorů na Druhém vatikánském koncilu (2019)

Otec“ Kurt Hruby, ničitel Paul Démann, Geza Vermés a Kurty Hruby (z proslulé Kongregace Panny Marie Siónské) byli maďarští Židé s do očí bijícím konfliktem zájmů, kteří „konvertovali ke katolicismu…