Language
Write a comment
sulnadzlato
V tom se shodnem,ministrante. Hokinář je máčovka.
Write a comment
Hoki
Inu, co je horší, krátké kalhoty nebo krátké sukně? Netušil jsem, že kalhoty kratší o 2.5 cm dělají z člověka zednáře. Nejen menhir baví svět.
Write a comment
menhir
K Havlovým kalhotám. Krejčí přiznává, že kalhoty byly krátké. Čas přibližně od 1:40. Havel zednářský (satanistický) prezident, video důkaz z TV
Write a comment
Samson1
Tak pokud jsem někde něco viděl a četl, tak migranti si na šlapání po nás berou náklaďáky, nože, střelné zbraně a plno jiného násilí. Takovou migraci je nutné zastavit. Dobrý příklad azilanta je Ježíš, který přijal pohoštění Egypta, ale až mu nehrozilo nebezpečí, vrátil se do Nazareta.
Write a comment
Přítel
Nejlépe zapomenout na všechno a důvěřovat Bohu. Bůh naši moudrost nepotřebuje vůbec k ničemu.
Write a comment
henta
Pokud je to v Božím plánu,
a k migraci dojde, třeba se
sklonit. "Blaze vám když vás
budou pronásledovat
...."
Obstojí ti "..kteří se narodili
znova z vody a Ducha
...
.
Write a comment
henta
Obhajovat migraci je proti
zdravému rozumu
stejně,
jako když latinský pater,
doporučuje svým ovečkám
k nalezení vody proutkaře
a uvádí je pod moc démonů.
Psychotronika proutkareni jasnovidectvi magie Martin Sevcik
Write a comment
apredsasatoci
@menhir bud mi prikladom!
Write a comment
snakee
hnupe
Write a comment
menhir
Každý skutečný křesťan velmi dobře rozumí. Slyší a činí. Ten, kdo si na křesťana pouze hraje, zůstal starým člověkem. Nemá syna. Není v Synu. Nemá Otce. Ničemu duchovnímu nemůže rozumět.
14Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku: Jeden zemřel za všechny, umřeli tedy všichni;15a umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých.16Proto … More
Write a comment