Language
sulnadzlato
V tom se shodnem,ministrante. Hokinář je máčovka.
Hoki
Inu, co je horší, krátké kalhoty nebo krátké sukně? Netušil jsem, že kalhoty kratší o 2.5 cm dělají z člověka zednáře. Nejen menhir baví svět.
menhir
K Havlovým kalhotám. Krejčí přiznává, že kalhoty byly krátké. Čas přibližně od 1:40. Havel zednářský (satanistický) prezident, video důkaz z TV
Samson1
Tak pokud jsem někde něco viděl a četl, tak migranti si na šlapání po nás berou náklaďáky, nože, střelné zbraně a plno jiného násilí. Takovou migraci je nutné zastavit. Dobrý příklad azilanta je Ježíš, který přijal pohoštění Egypta, ale až mu nehrozilo nebezpečí, vrátil se do Nazareta.
Přítel
Nejlépe zapomenout na všechno a důvěřovat Bohu. Bůh naši moudrost nepotřebuje vůbec k ničemu.
henta
Pokud je to v Božím plánu,
a k migraci dojde, třeba se
sklonit. "Blaze vám když vás
budou pronásledovat
...."
Obstojí ti "..kteří se narodili
znova z vody a Ducha
...
.
henta
Obhajovat migraci je proti
zdravému rozumu
stejně,
jako když latinský pater,
doporučuje svým ovečkám
k nalezení vody proutkaře
a uvádí je pod moc démonů.
Psychotronika proutkareni jasnovidectvi magie Martin Sevcik
menhir
Každý skutečný křesťan velmi dobře rozumí. Slyší a činí. Ten, kdo si na křesťana pouze hraje, zůstal starým člověkem. Nemá syna. Není v Synu. Nemá Otce. Ničemu duchovnímu nemůže rozumět.
14Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku: Jeden zemřel za všechny, umřeli tedy všichni;15a umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých.16Proto … More