lt.news
47

Vyskupas siūlo: celibato panaikinimas yra liberalių prelatų nesėkmių dangstymas

Ispanijoje gimęs vyskupas Rafaelis Escudero López-Brea (57 m.) iš Moyobamba, Peru, tvirtino, kad drąsiai kišosi į Amazonės sinodą ir priešinosi šio veikiančiam dokumentui bei jo kūrėjų pastangoms …