lv.news
22

Franciskam „nav taisnība”, viņš ir „pretrunā ar baznīcas doktrīnu”, bet “nav ķecerīgs” – saka …

Pāvesta Franciska apgalvojums, ka nāvessods ir amorāls, ir "pretrunā" visai katoļu doktrīnas "attīstībai", bīskaps Atanācijs Šnaiders sacīja EWTN 16. maijā. Viņš turpināja paskaidrot, ka Franciska …