Language
43
vi.news

Giáo hoàng Francis bãi bỏ Ecèreia Dei

Giáo Hoàng Francis đã công bố một Motu Proprio ngày 19 tháng 1 bãi bỏ Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei. Ecèreia Dei là cơ quan Vatican chịu trách nhiệm đối với các mối quan hệ với tất cả những người …
vi.news mentioned this post in Đức Tổng Giám mục Gänswein giữ vị trí của mình.