Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Malediwy: Wzrost represji wobec chrześcijan

6 lutego bieżącego roku prezydent Malediwów podpisał wdrożenie narodowego programu pod nazwą: „Promocja Islamskiej jedności i zaszczepienie ducha religijnego i narodowego”. Na początku roku 2017 …
Czeslaw Lipka
A ANIELKAMACZALA W TYM PALUCHY CZY NIE ONA TO POTRAFI