tr.news
40

Pagan Rahibeler: Hristiyan Olmak İsteyen Yerliler, Francis'in Kilisesi'nden Uzak Durmalı

Kolombiya'da kurulan ve Amazon bölgesinde aktif olarak çalışan Pak Meryem ve Siena'lı Azize Katerina Misyonerleri rahibe cemaati (“Lauritas”) internet sitesinde “Yerli Pastoral” hakkında bir bölüm …