Viedenská revolúcia pro-life pokračuje

Deti chrániť, ženy podporovať, potraty vylučovať Viedeň, 14.10.2019 (kath.net/rn) 025 642 – „Čo sa požaduje, je solidarita. Musíme sa prikloniť ku kultúre solidarity. Preto je tento slogan taký …
Libor Halik likes this.