Odpoveď Antona Seleckého na reakciu emeritného biskupa Mons. Andreja Imricha

Anton Selecký predseda predstavenstva Magnificat Slovakia, o.z. Belinského 24, 851 01 Bratislava Bratislava, 31. júla 2019 Pochválený buď náš Pán Ježiš Kristus! Milý otec biskup! Ďakujem vám za …
Indyjones shares this.
+++
Irenej and 8 more users like this.
Irenej likes this.
Daniela253 likes this.
Renda likes this.
fiat33 likes this.
Roberto 55 likes this.
Bratia a sestry likes this.
Ignac72 likes this.
Anton Čulen likes this.
Peter(skala) likes this.