V Madride blahorečili 14 františkánok umučených v roku 1936 revolucinármi

14 rehoľných sestier z františkánskeho rádu Nepoškvrneného Počatia bolo blahoslavených 22. júna 2019 v Madride CIRKEV V Madride blahorečili 14 františkánok umučených v roku 1936 revolucinármi Cirkev…