biniobill
51391

Komunia na stojąco...

Komunia święta "na stojąco" Pytanie: Czy dopuszczalne jest wprowadzanie powszechnego udzielania Komunii świętej na stojąco? Jako powód podaje się , że w czasie Komunii tworzy się bałagan a moim …
Agata.B
Polscy biskupi się tym nie przejmują bo chyba nie wierzą ani w czyściec ani w piekło,a klękanie w czasie Komunii św to dla nich jakaś pierdoła nie warta strzępienia języka.
=========================
Maria Simma:"Nowocześni biskupi i księża będą po śmierci bardzo gorzko żałowali" Maria Simma"Ten niemiecki i włoski biskup muszą pozostać w czyśćcu do dnia,gdy zwyczaj przyjmowania Komunii na …More
Polscy biskupi się tym nie przejmują bo chyba nie wierzą ani w czyściec ani w piekło,a klękanie w czasie Komunii św to dla nich jakaś pierdoła nie warta strzępienia języka.
=========================
Maria Simma:"Nowocześni biskupi i księża będą po śmierci bardzo gorzko żałowali" Maria Simma"Ten niemiecki i włoski biskup muszą pozostać w czyśćcu do dnia,gdy zwyczaj przyjmowania Komunii na rękę zostanie zniesiony w ich diecezjach,natomiast ten amerykański musi tam pozostać,dopóki taka forma przyjmowania Komunii nie zostanie zniesiona w całym USA i dopóki nie powróci się zwyczaju do przyjmowania Komunii św na język."
biniobill
- angel - napisała:
Ja z pojęciem modernista i tradycjonalista zetknęłam się na tym forum.
Jak brzmi zatem definicja modernisty i tradycjonalisty?
-----------------------------------------------------------------------------------

Na tym forum panują specyficzne uwarunkowania i definicje... Np. modernista to jest członek Kościoła Rzymskokatolickiego, podległy jako wierny papieżowi Franciszkowi, …More
- angel - napisała:
Ja z pojęciem modernista i tradycjonalista zetknęłam się na tym forum.
Jak brzmi zatem definicja modernisty i tradycjonalisty?
-----------------------------------------------------------------------------------

Na tym forum panują specyficzne uwarunkowania i definicje... Np. modernista to jest członek Kościoła Rzymskokatolickiego, podległy jako wierny papieżowi Franciszkowi, biskupom, uczęszczający na mszę świętą tzw. NOM a Kościół Rzymskokatolicki, w którym odbywają się te msze codziennie z udziałem milionów Polaków w Polsce jest według tradycjonalistów modernistyczny ponieważ istnieje po Soborze Watykańskim II.
Tradycjonaliści nie uznają nauczania Kościoła Świętego po Soborze Watykańskim II, krytykują papieża, są wrogo nastawieni do biskupów, mszy świętej a co za tym idzie do wszystkiego co ona niesie... a więc sakramentów świętych, liturgii oraz nauczania. Ludzie skupieni wokół Kościoła we wspólnotach nazywani są przez nich sektami protestantyzującymi... Oprócz tego krytyce poddawany jest sposób przyjmowania komunii świętej, wystrój wnętrz, ubiór wiernych.
Tradycjonaliści poszli za schizmą wywołaną przez abp. Lefebvre, który samowolnie wyświęcił biskupów przez co ściągnął na siebie ekskomunikę automatyczną. Są poza Kościołem pogardliwie nazywanym przez nich modernistycznym i skupieni są wokół mszy trydenckiej. Jeżeli mówią o nauczaniu to raczej podają przykład duchownych zagranicznych - nie Polskich. Są mniejszością w Polsce i wpisują się w coraz bardziej widoczną walkę z Kościołem Chrystusowym prowadzoną przez siły lewackie.
myname likes this.
polski
Czy może ktoś odpowiedzialny za trydencjonalistów ma jakiś spis "księży modernistów" ? Pytam bo tu takie bezhołowie, że świątobliwa Quas niewiasta ogłasza, że w herezję modernizmu popadł ks. Krzysztof Gajewski SDS.
polski
Postawa stojąca wyraża gotowość pójścia z Tym, którego się przyjmuje. (Wygodniej udawać zależne niemowlę, które chce się tylko schować za czyjeś plecy).
Ci którzy nie ze względów ideologicznych (tzn. uważają się za mądrzejszych) mają trudność w przyjmowaniu Komunii tak jak podają szafarze spotyka się bardzo rzadko. Ferment robią ideolodzy.
polski likes this.
The Last CATHOLIC
Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że pozycja klęcząca jest spuścizną po epoce feudalizmu (...)
ks. Krzysztof Gajewski SDS


Jako rzecze Słownik Języka Polskiego:

Feudalizm: «stosunki w jakiejś instytucji lub grupie społecznej polegające na całkowitej zależności osób stojących niżej w hierarchii od tych, które mają władzę»

Rozumiem, że członkowie Kościoła posoborowego nie zależą całkowici…More
Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że pozycja klęcząca jest spuścizną po epoce feudalizmu (...)
ks. Krzysztof Gajewski SDS


Jako rzecze Słownik Języka Polskiego:

Feudalizm: «stosunki w jakiejś instytucji lub grupie społecznej polegające na całkowitej zależności osób stojących niżej w hierarchii od tych, które mają władzę»

Rozumiem, że członkowie Kościoła posoborowego nie zależą całkowicie od Pana Boga, stojącego wyżej w hierarchii, który już nie ma nad nimi władzy, stąd klęczenie przed Panem Bogiem, spuściznę katolickiej epoki feudalizmu wskazane jest wyrzucić na hasiok?

Potem pada cała masa cytatów z przepisów Kościoła, aby na koniec wobec braku rozsądnej argumentacji dobić hydrę feudalizmu argumentem nie do obalenia - z autorytetu proboszcza:

ODPOWIEDZIALNYM ZA LITURGIĘ W PARAFII JEST PROBOSZCZ. ON W ZASTĘPSTWIE BISKUPA PASTERZUJE I PROWADZI PARAFIĘ I CAŁĄ TRZÓDKĘ. WIĘC ON WIE CO TO JEST TROSKA DUSZPASTERSKA!

JEŚLI PODCHODZI SIĘ DO KOMUNII PROCESYJNIE
TO JAK WYNIKA Z DOKUMENTÓW PRZYJMUJE SIĘ JĄ NA STOJĄCO


Księże Gajewski, dlaczego łżecie, jak naoczny świadek na rozprawie? Skoro już zacytowaliście wygodne dla Was fragmenty Redemptionis Sacramentum, to trzeba było również zacytować te mniej wygodne, na przykład:

91. Przy udzielaniu Komunii świętej należy pamiętać, że „święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania”. Stąd każdy ochrzczony katolik, któremu prawo tego nie zabrania, powinien być dopuszczony do Komunii świętej. W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco.
m.rekinek and 2 more users like this.
m.rekinek likes this.
Quas Primas likes this.
Agata.B likes this.