Language
05:30
12 877

Zaufać Panu! [Tuba Cordis 6 I A.D. 2019]

Pan Bóg zawsze do czegoś nas prowadzi, nawet poprzez tragedie życiowe!