07:34

Cóż tam, Panie, w "Polityce"..?

Dzięki panu Tomaszowi Adamskiemu dowiedziałem się, że "pisało" o mnie w "Polityce"...
malgorzata__13
"Pod koniec XVII w. język polski był popularny i modny także wśród wyższych warstw Moskwy, a jego znajomość była miernikiem wykształcenia i kultury. Posługiwała się nim również kancelaria Chanatu Krymskiego w celu sporządzania dokumentów. Język polski wywarł znaczny wpływ na takie języki jak: ukraiński, białoruski, litewski, rosyjski, jidysz, hebrajski, czeski, rumuński, węgierski

Wpływ Polski …More
"Pod koniec XVII w. język polski był popularny i modny także wśród wyższych warstw Moskwy, a jego znajomość była miernikiem wykształcenia i kultury. Posługiwała się nim również kancelaria Chanatu Krymskiego w celu sporządzania dokumentów. Język polski wywarł znaczny wpływ na takie języki jak: ukraiński, białoruski, litewski, rosyjski, jidysz, hebrajski, czeski, rumuński, węgierski

Wpływ Polski na inne kraje europejskie nie sięgał jedynie języka. Polska wywierała znaczny wpływ tak na modę jak i na sztukę wojenną. Wielką popularnością cieszyły się także traktaty polityczne i teologiczne polskich autorów. Chwalono także polski ustrój demokratyczny, choć zmiany w systemach politycznych państw europejskich, oparte się na ideach Machiavellego, zdążały w przeciwnym kierunku."

Ależ obalenie reżymu komunistycznego w Europie czyją zasługą było? Polacy i Polki wystąpili przeciw ustrojowi biorąc na swoje plecy chłostę,bo historia i wiara obligowała ich do walki o życie w prawdzie.Naród nie może uciec od swego przeznaczenia,a nasze jest bardzo odpowiedzialne,mamy być sumieniem narodów,tak wypełniamy właśnie swoje posłannictwo.Zaufanie jakim obdarzył nas Bóg zobowiązuje wszystkie pokolenia,dobrze z młodzi to rozumią.
Anty_modernista
Nawet tu zawitał iskariota.
Anty_modernista likes this.
alica32
"W czasach nowożytnych Rzeczpospolita tworzyła duży i znaczący w Europie organizm państwowy, leżący na ważnych szlakach handlowych i pośredniczący w kontaktach zachodu ze wschodem. Do ery wojen XVII w. była też krajem bogatym, o stosunkowo wysokiej stopie życia, ze względu na panującą w niej wolność wyznaniową, etniczną i światopoglądową, chętnie zamieszkiwanym przez cudzoziemców."
------------…More
"W czasach nowożytnych Rzeczpospolita tworzyła duży i znaczący w Europie organizm państwowy, leżący na ważnych szlakach handlowych i pośredniczący w kontaktach zachodu ze wschodem. Do ery wojen XVII w. była też krajem bogatym, o stosunkowo wysokiej stopie życia, ze względu na panującą w niej wolność wyznaniową, etniczną i światopoglądową, chętnie zamieszkiwanym przez cudzoziemców."
-------------------------------------------------------------------------------
"chętnie zamieszkiwanym przez cudzoziemców."Niektórzy z nich zaczęli z biegiem czasu nienawidzić Polaków . I to jest tragiczne do dzisiaj.
BN
Łacina była obowiązującym językiem
alica32
Język polski był bardzo popularny do XVII w. w środkowo-wschodniej Europie ze względu na szerokie kontakty handlowe z państwami ościennymi i panującą wolność wyznaniową i światopoglądową dla cudzoziemców.
Wolnyczlowiek likes this.