Protimariánská nesnášenlivost a útok na eucharistiskou modlitbu od modernistu Bergoglia

Izaiáš 42, 5-17 MARIA, NEPOSKVRNĚNÁ PANNO A MATKO, ORODUJ ZA NÁS! „Je snad v Srdci Panny Marie něco jiného než Jméno našeho Pána Ježíše Krista? Také my chceme mít ve svém srdci jedině jméno …
ľubica
ľubica