vi.news
54

Hồng Y: Đã đến lúc "thoát ra khỏi" sự thổi phồng về lạm dụng

Đã đến lúc "thoát ra khỏi" các vụ bê bối lạm dụng dowc đi "đám mây" treo trên đầu Giáo hội, theo Hồng y Peter Turkson, 71 tuổi, trưởng giáo của Cơ quan về Thúc đẩy Sự phát triển Con người Toàn diện. …