NÁMESTIE SV.PETRA V RÍME...NOVÉ MODLY UŽ PREVZALI MOJE MIESTO!

Carbonia 30.10.2019 Priprav môj Dom ó žena! Deti Jeruzalema,nadišiel čas bolesti.Toto ľudstvo obdrží trest,ktorý si zaslúži vďaka svojej neposlušnosti voči Mne!...Satan sa veselí v ich srdciach. …