Rozjímání nad Gal 5,13-14

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního …
apredsasatoci and one more user like this.
apredsasatoci likes this.
Theodorá-Máriá likes this.