18:37
Ana Luisa M.R
2708

Różaniec Tajemnice Bolesne

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty dane Błogosławionemu Alanowi de la Roche Znany w historii apostoł Różańca św. i założyciel Bractw Różańcowych - bł. Alan, miał otrzymać od …More
Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty dane Błogosławionemu Alanowi de la Roche Znany w historii apostoł Różańca św. i założyciel Bractw Różańcowych - bł. Alan, miał otrzymać od Matki Bożej następujące obietnice, przekazywane w tradycji Zakonu dominikańskiego: 1. Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą odmawiając Różaniec św. otrzymają pewną szczególną łaskę. 2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski. 3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje. 4. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa. 5. Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec - nie zginie. 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec św., rozważając równocześnie Tajemnice Święte nie … More
jadwiska
bpr
Maryja: "Do kapłanów Kościoła Katolickiego: Nalegam na was, abyście przez cały czas nosili przy sobie Mój Najświętszy Różaniec i Krzyż Świętego Benedykta. Mój Święty Różaniec musicie odmawiać każdego jednego dnia oraz przypatrywać się tym wyższym rangą wewnątrz Mojego Kościoła, aby widzieć, kto z nich publicznie odmawia Mój Różaniec."