Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví

Slovensko patrí ku krajinám, kde si mnoho ľudí dobre uvedomuje význam manželstva a rodiny a zároveň vie rozpoznať škody, ktoré spoločnosti spôsobuje genderová ideológia. Oceňujeme všetky kroky, …
krumpeľ and 4 more users like this.
krumpeľ likes this.
Libor Halik likes this.
Mates5485 likes this.
Johanka2 likes this.
apredsasatoci likes this.