Language
Write a comment
borgan
Coś mi się zdaje, że o. Pelanowski sam się uciszył na prośbę przełożonych (prośba to nie zakaz).
Write a comment