vi.news
90

Tổng Giám mục Đức Paglia bênh vực cho các nhà biện họ phá thai

Tổng giám mục Đức Vatican Vincenzo Paglia, chủ tịch Học viện Giáo hoàng về Sự sống, đã cố gắng biện minh cho việc đề cử các nhà biện hộ phá thai cho Học viện. Một trong số đó là cha xứ Anglican …