Pan Jezus do s.L.Nastał:"Każdy grzech ciężki sprawia Memu Sercu ból,równy konaniu"

Najświętsze Serce Jezusa Fragmenty objawienia Jezusa i Maryi (1934-1939r) - S.B siostra Leonia Nastał Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej 13 Na krótki dzie…
Servum servorum Dei and one more user like this.
Servum servorum Dei likes this.
sasia likes this.
EON shares this.
...
sarenica and 3 more users like this.
sarenica likes this.
mk2017 likes this.
michael81 likes this.
wacula likes this.
Radek33
(…) Ojciec Święty i złączeni z nim biskupi i kapłani to najmilsza moja cząstka. Popatrz, najbliżej mojego Serca, z jednej Jego strony, jest Matka moja Niepokalana - Matka Serca Jezusowego, z drugiej - Piotr; wiesz, co to znaczy. Jak w organizmie ciała ludzkiego, im dalej od serca znajdują się naczynia krwionośne, tym są cieńsze, mniej krwi zawierają w sobie - są to już naczyńka włosowate, [tak] …More
(…) Ojciec Święty i złączeni z nim biskupi i kapłani to najmilsza moja cząstka. Popatrz, najbliżej mojego Serca, z jednej Jego strony, jest Matka moja Niepokalana - Matka Serca Jezusowego, z drugiej - Piotr; wiesz, co to znaczy. Jak w organizmie ciała ludzkiego, im dalej od serca znajdują się naczynia krwionośne, tym są cieńsze, mniej krwi zawierają w sobie - są to już naczyńka włosowate, [tak] w żywym organizmie mego Mistycznego Ciała, na obwodzie, znajdują się dusze letnie i oziębłe, które nie zrywają ze Mną ostatecznie, ale oddalają się coraz bardziej od źródła, prawie usychają. Wystarczy lekkie uderzenie pokusy, by przerwać łączność ze Mną, tym bardziej że te dusze gwałtem wyrywają się, by szukać przyjemności i rozrywek z dala ode Mnie. Pozostań blisko Serca mego, bo tu najobficiej bije źródło miłosierdzia i miłości, życia i świętości."
wacula likes this.
Radek33
"Gdybyś wiedziała, jak ty jesteś pełna nędzy i niedoskonałości… gdybym cię teraz wziął do nieba i ukazał ci świętych, którymi się otaczam, tobyś się tak zawstydziła na widok swoich niedoskonałości, żebyś co prędzej chciała ukryć się w ranie mego najsłodszego Serca, by nie być widziana.
Jeżeli w czasie modlitwy niczym nie możesz zająć twojej duszy, połóż głowę na mym Sercu i patrz w me oblicze. …
More
"Gdybyś wiedziała, jak ty jesteś pełna nędzy i niedoskonałości… gdybym cię teraz wziął do nieba i ukazał ci świętych, którymi się otaczam, tobyś się tak zawstydziła na widok swoich niedoskonałości, żebyś co prędzej chciała ukryć się w ranie mego najsłodszego Serca, by nie być widziana.
Jeżeli w czasie modlitwy niczym nie możesz zająć twojej duszy, połóż głowę na mym Sercu i patrz w me oblicze. Takie jest na teraz moje życzenie. Zadowolony będę, gdy będziesz przy mym Sercu, choćby ci się zdawało, że twoja modlitwa jest snem tylko."
wacula likes this.