hr.news
72

Hoće li Humanae Vitae biti sljedeća žrtva?

U Rimu cirkuliraju glasine da tajno vatikansko povjerenstvo pregledava encikliku pape Pavla VI. Humanae Vitae (1968.), piše Marco Tosatti. Ona afirmira katolički nauk o odbacivanju umjetne …